És el projecte d’ ABAST ELÀSTIC, seleccionat pel Programa de Suport a la
Creació de FiraTàrrega, i produit per l’Antic Teatre/Adriantic. També
compta amb el suport d’El Graner i l’Espai Tragant Dansa Barcelona.
Carles Casallachs i Marina Colomina, membres fundadors de la companyia, compten
amb la col·laboració de l’artista especialitzada en videocreació Carme Gomila i
Carles Tardío al diseny de so.
A.U.R.A. es centra en la investigació de dos aspectes fonamentals:
1) interacció: facilitar un esdeveniment coreogràfic que encari als espectadors
creativament amb diferents recursos per tal de fer-ne d’ells l’eix vertebrador
de la investigació artística i més endavant de l’espectacle.
2) immersió / realitat/ transmèdialitat: la hibridació d’ estratègies
artístiques del llenguatge coreogràfic, audiovisual i sonor per tal de generar
nous formats i nous continguts que responguin a les necessitats de la realitat
contemporània social i artística tant a nivell de forma com de contingut, ja
que ambdós se serviran i retro-alimentaran.
Neo-Chamanism / Ritual Dance / Performance
A.U.R.A is a choreographic event that needs the audience in order to exist. Under the pretext of reading auras and offering pseudo-therapy, the masters of ceremony make the audience the object of their attention. A dance-theatre performance that puts forward an installation based on interaction between the various media used on stage (dance, text, visuals and music) and the audience, who will be the backbone of the scenes that unfold. A playful, fun and participatory ritual that ranges from faith to criticism, and from adult cynicism to the most childish fascination.
pdf
dossier
https://carlescasallachs.wordpress.com
http://marinacolomina.wordpress.com/
www.facebook.com/AbastElastic