la tempesta radio
... l'arribada

1
...
la mirada

2
...
el cercle

3
mp3
facebook link
->
mp3
... el vermell

5
... l'arbre

4
mp3
...
la roca

6
...
locuras

7
...
somriures

8
...
la diferencia

9
...
la pell

10
...
pregunta /
resposta

11
...
objectes perduts

12
...
el regal

13