el pla b

blog
the oil crash game v2_ project

video
conferencia dinámica sistemas no-lineales UNAM
pdf
pdf
treball
anàlisi energètic de la bioesfera humana
UAB
HOME